copyright @ โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก 2562

ติดต่อ : prajuab@amedschool.ac.th

           คลังตำรา รร.สร.พบ. เป็นแหล่งรวบรวมสื่อการสอน  ตำรา ของแต่ละ แผนกวิชา ได้แก่ แผนกวิชาการแพทย์  แผนกวิชาการพยาบาล  แผนกวิชาการเสนารักษ์  แผนกวิชาฝ่ายอำนวยการ  แผนกวิชาทหาร  แผนกวิชาทั่วไป ตามหลักสูตรที่เปิดทำการสอน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ ครู อาจารย์ ในการสืบค้น ปรับปรุง เก็บ และเผยแพร่ สื่อการสอน ตำราของแผนกได้ทุกที่ทุกเวลา

สำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเข้าค้นหาสื่อการสอน ตำรา ของแต่ละแผนกวิชาได้ใน ห้องสื่อการสอนสำหรับเผยแพร่ ในแผนกวิชานั้น ๆ หรือ ที่ห้องรวมสื่อการสอน สำหรับเผยแพร่

 

ด้วยความปรารถนาดี

         จาก คณะกรรมการสารสนเทศ รร.สร.พบ.

ยินดีต้อนรับ...

เข้าคลังตำรา

Web site รร.สร.พบ.

E-Learning รร.สร.พบ.

กศ.รร.สร.พบ.